Misjonsforbundet
Misjonsforbundet feiret 130 år i 2014. Frikirkesamfunnet har sin opprinnelse fra vekkelsen med sokneprest Lammers i Skien i begynnelsen av 1850-årene. På grunn av et mer og mer avvikende syn på dåp, nattverd, konfirmasjon, menighetstukt og menighetsordning, forlot Lammers og mange med ham Den norske kirke (statskirken) og grunnla landets første frimenighet i Skien den 4. juli 1856.

Misjonsforbundet er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Helt siden starten har mottoet vært ”Guds barns enhet og synderes frelse”. Innen DNM er det frihet med hensyn til utmeldelse av statskirken, praktisering av barnedåp eller voksendåp og forståelse av nattverden.

Misjonsforbundet har en kongregasjonalistisk ordning, dvs. at hver menighet eller forening er selvstyrende. Menighetene og foreningene står i et fellesskap for å kunne løse felles oppgaver hjemme og ute i misjonslandene. Sammen driver vi arbeid i Kongo, Colombia, Kina og Sørøst-Asia. Vi står også sammen om vårt felles organ; Misjonsbladet. Det samme gjelder for Ansgar teologiske høgskole og Ansgar bibelskole som ligger på Hånes.

Misjonsforbundet UNG

Misjonsforbundet UNG er en demokratisk og selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon som er tilknyttet Misjonsforbundet.

Det har over 6 700 medlemmer og som er organisert i 165 lokale UNG-grupper over hele landet.

Misjonsforbundet UNG ledes av Landstyret som består av tillitsvalgte representanter fra hele landet. De velges annen hvert år på Landsmøtet. Misjonsforbundet UNGs stab har hovedkontor i Oslo, og har desentralisert struktur som gjør at man ansetter medarbeidere bosatt ulikesteder i landet.

Se mer om organisasjonen HER.

Misjonsforbundet UNG har tre hovedmål:

1 Gjøre disipler
– Ønsker å gjøre Jesusrelasjonen tydelig i barn og unges hverdagsliv!

2 Utvikle ledere
– Ønsker å engasjere og utruste unge mennesker til tjeneste og lederansvar i og utenfor menigheten!

3 Formidle evangeliet
– Ønsker å inspirere og utruste unge til å formidle sin tro i ord og handling, nasjonalt og internasjonalt!

Misjonsforbundet er vår hovedsamarbeidspartner. Og de stilles under grunnlagsdokumentet ”Rotfestet og raus” og har et felles verdidokument.

Se mer om det HER.

 

Vår strategi

Fokus på enkeltmennesket framfor aktivitetene.

Gjøre disipler
– Vil hjelpe barn og unge til å skape nærhet til bibelhistoriene og lære dem å anvende Guds ord i eget liv.
– Tilbyr menighetene hjelp til trosopplæring gjennom vår pedagogiske plattform Levende tro, og hjelper pilotmenigheter å lage sin lokale Levende tro-plan.
– Utvikler møtekonseptet Alle sammen, som knytter generasjonene sammen.Utvikler ”Ta med troen hjem”-ressurser.
– Disippeltrening skal prege leirvirksomhet og arrangementer.

Utvikle ledere
– Vil gi unge mennesker muligheter til ledererfaring og hjelpe dem til tjeneste i og utenfor menigheten.
– Vil skape flere arenaer for opplæring og oppfølging. Videreutvikler ledernettverk som UNGpuls, Innpust og tankesmier.

Evangelieformidling
– Vil utfordre barn og unge til trossamtaler og forkynnelse.
– Ønsker et diakonalt fokus på vårt internasjonale arbeid.
– Vil skape giverengasjement blant barn og unge.
– Ønsker team- og gruppeutvekslinger som styrker menighetsarbeidet.